anusthanokarehasya.com

These are the latest sadhanas which you can download from anusthanokarehasya.com  
 1. Baglamukhi Puja Vidhi in English (Ma Baglamukhi Pujan Vidhi)
 2. Dus Mahavidya Tara Mantra Sadhana Evam Siddhi
 3. Baglamukhi Pitambara secret mantras by Shri Yogeshwaranand Ji
 4. Bagalamukhi Beej Mantra Sadhana Vidhi
 5. Baglamukhi Pratyangira Kavach
 6. Durga Shabar Mantra
 7. Orignal Baglamukhi Chalisa from pitambara peeth datia
 8. Baglamukhi kavach in Hindi and English
 9. Baglamukhi Yantra Puja
 10. Download Baglamukhi Chaturakshari Mantra and Puja Vidhi in Hindi Pdf
 11. Dusmahavidya Dhuamavai (Dhoomavati) Mantra Sadhna Vidhi 
 12. Mahashodha Nyasa from Baglamukhi Rahasyam Pitambara peeth datia
 13. Mahamritunjaya Mantra Sadhana Vidhi in Hindi and Sanskrit
 14. Very Rare and Powerful Mantra Tantra by Shri Yogeshwaranand Ji
 15. Mahavidya Baglamukhi Sadhana aur Siddhi
 16. Baglamukhi Bhakt Mandaar Mantra 
 17. Baglamukhi Sahasranamam
 18. Dusmahavidya Mahakali Sadhana
 19. Shri Balasundari Triyakshari Mantra Sadhana
 20. Sri Vidya Sadhana
 21. Click Here to Download Sarabeswara Kavacham
 22. Click Here to Download Sharabh Tantra Prayoga
 23. Click Here to Download Swarnakarshan Bhairav Mantra Sadhana Vidhi By Gurudev Shri Yogeshwaranand Ji
 34. Download Mahakali Mantra Tantra Sadhna Evam Siddhi in Hindi Pdf
 35. Download Twenty Eight Divine Names of Lord Vishnu in Hindi Pdf
 36. Download Shri Hanuman Vadvanal Stotra in Hindi Sanskrit and English Pdf
 37. Download Shri Narasimha Gayatri Mantra Sadhna Evam Siddhi in Hindi Pdf38. Download Santan Gopal Mantra Vidhi in Hindi and Sanskrit  Pdf
 39. Download Shabar Mantra Sadhana Vidhi in Hindi Pdf
 40. Download sarva karya siddhi hanuman mantra in hindi
 41. Download Baglamukhi Hridaya Mantra in Hindi Pdf
 42. Download Baglamukhi Mantra Avam Sadhna Vidhi in Hindi
 43. Download Shiva Shadakshari Mantra Sadhna Evam Siddhi ( Upasana Vidhi)
 44. Download Vipreet Pratyangira Mantra Sadhna Evam Siddhi & Puja Vidhi in Hindi Pdf 
 45. Download Aghorastra Mantra Sadhna Vidhi in Hindi & Sanskrit  Pdf
 46. Download Shri Lalita Tripura Sundari khadgamala Stotram in Sanskrit & Hindi Pdf 
 47. Download Sarva Karya Siddhi Saundarya Lahri Prayoga in Hindi Pdf
 48. Download Pashupatastra Mantra Sadhana Evam Siddhi  Pdf in Hindi & Sanskrit
 49. Download Param Devi Sukt of Ma Tripursundari Mantra to attract Money & Wealth 
 50. Download Very Powerful Hanuman Mantra Sadhna and Maruti Kavach in Hindi Pdf 
 51. Download Baglamukhi Pitambara Ashtottar Shatnam Stotram
 52. Download Magha Gupta Navaratri 2015 Puja Vidhi and Panchanga
 53. Download Baglamukhi Chaturakshari Mantra and Puja Vidhi in Hindi Pdf
 54. Chinnamasta Mantra Sadhana Evam Siddhi in Hindi
 55. Download Baglamukhi Ashtakshar Mantra Sadhana in Hindi
 56. Download Baglamukhi Bhakt Mandaar Mantra for Wealth & Money
 57. Download Shiv Sadhana Vidhi on Shivratri 12 August 2015 Shiv Puja Vidhi in Hindi Pdf 
 58. Pushp Kinnari Sadhana Evam Mantra Siddhi in Hindi
 59. Download Bhagwati Baglamukhi Sarva Jana Vashikaran Mantra in Hindi and English Pdf
 60. Pitra Gayatri Mantra in Sanskrit (Pitra Dosha Nivaran Vidhi)